Inter-school Athletics Championships 2016-2017

150 150 STGSS
Girls Grade CWU KA HEI HALEY (1D) 
CHOI SUET YI (2A)
CHOI SUET YING (2A)
ONG CHI CHIN (2A)
SO KIN YAU (2A)
KWOK UE LAM (2B)
LAM HEI TING (2B)
OR YAN TUNG (2B)
TONG TAK YAN (2B)
CHU HAU YI (2D)
1st runner-up