Australican National Chemistry Quiz (ANCQ) 2017 Awarded Namelist

150 150 STGSS
Law Chun Hei 羅俊熙 5C
Tse Hau Yi 謝巧兒 6C
Tai Kwok Lap 戴國立 5C
Leung Hau Sang 梁厚生 4C
Cheung Kit Lun 張傑倫 4D
Chung Cheuk Kit 鍾倬杰 5D
Chow Ka Hei Kelvin 周家熙 6B
Kong Man Ling Jessie 江文翎 6C
Chan Chung Ngai 陳宗毅 6C
Heung Pak Ki 香伯其 6C
Tsang Cheuk Hei 曾卓希 5B
Chan Hok Tsun 陳學寯 5C
Lai Yat Long 黎日朗 5C
Mak Kai Yim 麥棨嚴 5C
So Tsz Kit 蘇子傑 5C
Certificate of CLASS Excellence
Certificate of Credit
Certificate of Credit
Certificate of Credit
Certificate of Credit
Certificate of Credit
Certificate of Distinction
Certificate of Distinction
Certificate of High Distinction
Certificate of High Distinction
Certificate of High Distinction
Certificate of High Distinction
Certificate of High Distinction
Certificate of High Distinction
Certificate of High Distinction