VA Exhibition 2020 – S.2 Camouflage Name Design

  • 2A(16) Ng Cheuk Kei
  • 2A(19) Chan Ka Man
  • 2A(23) Chen Cjing Yin
  • 2A(29) LIang Han
  • 2A(31) Wong Tsoi Ying
  • 2C(18) Cheung Hoi Ching
  • 2C(21) Ding Sze Wing
  • 2C(33) Wong Ching Tung