VA Exhibition 2020 – S.3 Comic creation in Responding to COVID-19

 • Chan Hiu Wing 3C(20)
 • Cheung Ho Wang 3D(3)
 • Cheung Ka Yi Kylie 3D(22)
 • Feng Karen 3A(22)--
 • Lai Sin Hang 3D(24)
 • Li Yuk Shun 3D(31)
 • Sze Wai Kiu 3C(33)
 • Tang Cheuk Pui 3C(16)
 • Wong Mei Ki 3D(33)
 • Wong Tsun Ngo 3D(16)
 • Wong Wai Kiu 3C(35)
 • Wong Wing Lam 3A(34)
 • 何軒殷 3C(24)
 • 戚海寧 3B(21) -
 • 傅閱晴 3B(22) -
 • 羅悅塋 3C(29)