Inter-school Cross-country Competition 2016-2017

150 150 STGSS
Girls Grade C IndividualLAM HEI TING (2B)1st Runner-up
Boys Grade A OverallCHAU TSZ HIN (5A) 
CHAN MAN KIN (5B)
CHIU CHUN WAH(5B)
CHOW NATHAN CHUN LEUNG(5B)
LAI HO PAK (5B)
NG TIN POK MARCO (5B)
SINGH CHANROOP (5C)
5th Place
Girls Grade B OverallLEUNG PHOEBE (2C) 
CHENG MICHELLE MAY SEE (3C)
CHUNG PUI LAM (3C)
WONG SZE NGA (3D)
CHEUNG TSZ CHING (4A)
LAM YUEN WANG (4B)
CHO HING SUM (4C)
7th Place