Mindshift+ Educational Programme 2017-2019

150 150 STGSS

Outstanding Performance Award & Most Creative School Mental Health Project

Students:

4B Tang Ho Yiu
4C Cheung Ting Fai
4C Cheng Nga Man
4C Ho Cheuk Ting
4D Wai Sheung Sheung Kayla
4D Yue Hoi Laam
4C Yue Hoi Wing
4D Chan Hiu Man
5C Lee Tsoi Hei
5C Wong Hau Yin